Weboldalunkon sütiket használunk, hogy jobb felhasználói élményt nyújthassunk és a böngészés is biztonságos legyen.
Termékek Menü

Üzletszabályzat

Jelen Üzletszabályzat -  mint Általános Szerződési Feltételek - Vásárló által történő elfogadása a www.lilibel.hu webwebáruház-szolgáltatás illetve weboldal igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló rendel. Tájékoztatjuk, hogy a www.lilibel.hu használatával Ön elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a webáruházunk szolgáltatásait, amennyiben a jelen felhasználási feltételeket megismerte és azokat maradéktalanul elfogadja.

1. Céginformációk

A www.lilibel.hu webwebáruház üzemeltetője:

 • Név: Párkapcsolati Coaching és Mediációs Intézet Kft.
 • Székhely: 2071 Páty, Levendula u. 23. 2. em. 10.
 • E-mail cím: info@lilibel.hu
 • Internet cím: www.lilibel.hu
 • Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-025216
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 24970512-2-13

a továbbiakban: Eladó.

2. Az Üzletszabályzat hatálya, tárgya

www.lilibel.hu weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza. A jelen Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.lilibel.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Lilibel Babaöböl Online áruház) keresztül történik.

Eladó fenntartja a jogot, hogy a Üzletszabályzatot részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az Üzletszabályzat és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az Üzletszabályzat mindaddig hatályban marad, amíg a Eladó a webwebáruház-szolgáltatást biztosítja.

Az Üzletszabályzat mint szerződés tárgya a Eladó webáruházában (www.lilibel.hu) megjelenített valamennyi termék. Az termékek tulajdonságait, jellemzőit az termékhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg a Vásárló.

3. A rendelés menete

Megrendelés feladására az Lilibel Babaöböl Online áruházban a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket a Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a Pénztár linkre kattintást követően megjelenő oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, megadhatja a számlázási és szállítási címét, elérhetőségi adatait, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Pénztár összegző oldalon található Rendelés elküldése linkre kattintást követően kerül sor.

Az Ügyfél a Weboldalon történő megrendelésével kijelenti, hogy jelen Üzletszabályzat, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. Szállítási és fizetési feltételek

Az Eladó a megrendelt termék(ek)et utánvétes küldeményként az MPL futárral juttatja el a Vásárlóhoz, a Vásárlónak a megrendelt termék(ek) árát és a szállítási költséget átvételkor kell kifizetni a futárnak egy összegben.

Szállítási és fizetési információk itt >>

Amennyiben a futárszolgálat a termék átadását nem tudja teljesíteni úgy a csomagról értesítést hagy, és egy új, egyeztetett időpontban újból megkísérli a kiszállítást. Amennyiben a terméket másodszor sem sikerül kiszállítani, a megrendelés átvehető az illetékes postán 7 munkanapon belül.

A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik. Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén az Eladó-t kártérítési kötelezettség nem terheli.

5. A vásárlástól való elállás joga

Tájékoztatunk, hogy az elállási jog gyakorlásának alábbiakban ismertetett 14 napos határidejét Webshopunkban meghosszabbított, 21 napos határidővel fogadjuk el és kezeljük. (http://lilibel.hu/100-penzvisszafizetesi-garancia)

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.265.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó (a továbbiakban az eddigiekkel összhangban: Vásárló) a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A Vásárló vagy az általa megjelölt harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy, azaz 14 napon belül állhat el a szerződéstől (megrendeléstől). (Elállási jogának gyakorlásához az alábbi nyilatkozatot adjuk segítségül: http://lilibel.hu/wp-content/uploads/elallas_nyilatkozat.pdf)

Vásárló a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Vásárlót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen Üzletszabályzatban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén az Eladó részére. Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát Eladó részére.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben Eladó elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazolja Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi Eladónak.

Határidő számítás szempontjából postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Eladó. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó alábbi, átvételi pontban  feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége Vásárlót terheli. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a megrendeléskor felmerült kiszállítási költséget is. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. Eladó a visszatérítés során átutalásos fizetési mód alkalmazásához való hozzájárulását kéri Vásárlótól.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7. Jótállás, garancia

Az Eladó jótáll azért, hogy az általa vagy alvállalkozói által az Üzletszabályzat keretén belül szállított termék(ek) szerződésben meghatározott tulajdonságokkal rendelkezzenek. Az Eladó felelős azért, hogy a garanciális feltételekben meghatározott szavatossági, illetve jótállási kötelezettségeit késedelem nélkül a saját költségére orvosolja.

A) Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással (Eladóval) szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló kellékszavatossági igényét?

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vásárló a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

B) Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – a fentiekben meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék - gyártó általi forgalomba hozatalától számított - két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

C) Jótállás

Az Eladót termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, mely szerint Eladó a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Vásárló nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az A) és a B) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.  A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

8. Felelősségkorlátozás

Az Eladó www.lilibel.hu weboldalának használata, ide értve a webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve Vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

Az Eladó nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó,
 • a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

8. Szerzői jog

 

A Weboldalon elérhető minden anyag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesül, különös tekintettel az alábbiak:

1. 1. a honlap szövege
2. 2. letölthető tanulmányai és cikkei
3. 3. szófordulatai
4. 4. címsorai
5. 5. grafikák
6. 6. a honlap funkciói (feliratkozási, megrendelési, hírlevél funkciók)

A Weboldalon elérhető tartalommal eltérő megjelölés hiányában a Weboldaltulajdonos szellemi alkotása. Használatuk feltétele, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A Weboldalon található anyagokat a felhasználó kizárólag a Weboldaltulajdonos előzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részben másolni, továbbítani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni.

A Weboldaltulajdonos fenntartja a jogot a kérdések, hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

 9. Panasz

Amennyiben az Eladó és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita írásos tárgyalás során nem zárul le, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Vásárló rendelkezésére:

 • Panaszlevél, amelyre Eladó 30 napon belül írásban válaszol.
 • Ha Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 • Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, a 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.265.) Korm. rendelet  szabályai az irányadóak.

Jó vásárlást kívánunk!